ניהול פרויקטים

ניהול עשרות רבות של פרויקטים מידי שנה, בעיקר מבני חינוך, פנאי וספורט בכל רחבי הארץ, העניק למשרד את יוקרתו בתחום.

המשרד מנהל את פרויקטי הבנוי החל משלב הרעיון הראשוני, דרך בניית הפרוגרמה ליישום הרעיון, בניית מסגרת תקציבית ולוח זמנים, גיבוש ופיתוח התפישה של מכרזי מסגרת לתכנון ולביצוע. תאום תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח על הפרויקטים, כמו גם ייצוג המזמין כלפי כל הגורמים המעורבים בפרויקט: תורמים, גופים מממנים ורשויות מאשרות.

המשרד מנהל פרויקטים בפריסה ארצית במסגרת החברה למשק וכלכלה של מנהל השלטון המקומי. היקף הפרויקטים הנבנים מידי שנה הינו כ-120,000 מ"ר, ומתמקדים בעיקר במוסדות ציבור, חינוך וספורט. צוות מנהלי הפרויקטים של המשרד עובד בקצב הנ"ל לאורך 25 השנים האחרונות.

עיקר עבודות ניהול הפרויקטים מבוצע בהזמנת הרשויות המקומיות בכל הארץ וכולל מעבר לניהול הפרויקטים גם ניהול ופיקוח על התכנון, תאום היועצים, דיווח ותאום מול הגורמים המתקצבים כגון משרד החינוך, מפעל הפיס, הטוטו, משרד השיכון, משרד הפנים, משרד הכלכלה ועוד.

הצוות אחראי גם על חידושים בתחום התכנון והבניה כמו ייזום ופיתוח שיטות בניה ירוקה במוסדות החינוך והספורט, שיטות לבניה משולבת של מרכזי חינוך במקבצים ובפיתוח חדשני. טיפול ייחודי במוסדות לחינוך מיוחד כגון מוסדות "עלה", "סולם" ו"שתילים רכים".

בתחום הפרוגרמות מתמחה המשרד באפיונים לבנייני עירייה, משרדים, אזורי תעשייה, מנהלה ומורשת ומתקנים גדולים במיוחד.

המאפיין המרכזי הראשון בתהליך העבודה של המשרד, הוא המחקר המעמיק המהווה בסיס להמשך העבודה. שלב זה כולל את הכרת צרכי הלקוח, לימוד הסביבה והתנאים הקיימים והעתידיים, תוך התבססות על הידע והניסיון הרב שהצטבר במשרד לאורך השנים. שלבי התכנון הבאים מתבצעים מתוך ראייה רחבה ומעמיקה, בליווי הגורמים המוסמכים ועד לאישור התכנית או הפרוגרמה.

אולם מופעים ראש העין

אולם ספורט קריית חינוך גני תיקווה. תיכנון אליקים אדריכלים

חטיבת ביניים גני תקווה. תיכנון אליקים אדריכלים

פרוייקט בנתניה - חטיבת ביניים עיר ימים