תכנון ערים ופרוגרמות

בתחום התכנון המתארי מוביל המשרד לאחר שערך במהלך העשורים האחרונים 15 תכניות מתאר ארציות בתחומים שונים כמו דיור זמני, חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, משק המים, תחבורה ותקשורת. לבד מתכנון מתארי, מתמחה המשרד בעריכת פרוגרמות, תכניות אב, סקרים סטטוטורים ובדיקות היתכנות.

בתחום הפרוגרמות מתמחה המשרד באפיונים לבנייני עירייה, משרדים, אזורי תעשייה, תעסוקה, מוזיאונים, פארקים, ומתקנים גדולים במיוחד.

המאפיין המרכזי הראשון בתהליך העבודה של המשרד, הוא המחקר המעמיק המהווה בסיס להמשך העבודה. שלב זה כולל את הכרת צרכי הלקוח, לימוד הסביבה והתנאים הקיימים והעתידיים, תוך התבססות על הידע והניסיון הרב שהצטבר במשרד לאורך השנים. שלבי התכנון הבאים מתבצעים מתוך ראייה רחבה ומעמיקה, בליווי הגורמים המוסמכים ועד לאישור הסופי של התכנית או הפרוגרמה.

תכניות מתאר - פרויקטים נבחרים:

 • תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית חבל מודיעין.
 • תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות דן.
 • תכנית מתאר מפורטת לקיבוץ בארות יצחק.
 • תכנית מתאר מפורטת לכפר שיקומי "זוהרים" במועצה אזורית מטה יהודה.
 • תכנית מתאר מפורטת להרחבת פארק תעשיות חבל מודיעין.
 • תת"ל 20ב, תחנת כוח מופעלת בגז בחדרה.
 • תת"ל 72א לרכבת קלה "הקו החום" המערבי.
 • תת"ל 72ב לרכבת קלה "הקו החום" המזרחי.
 • תת"ל 74, בחינת חלופות לשדה תעופה לתעופה הכללית.
 • תכנית מתאר מחוזית מפורטת "הקו הירוק" של הרכבת הקלה בירושלים.
 • תכניות מתאר מחוזיות ברמה מפורטת ל"קו האדום", רכבת קלה במטרופולין ת"א, תמ"מ 1/5, תמ"מ 12/3.
 • תכנית מתאר מחוזית מפורטת ל"קו האדום" של הרכבת הקלה במטרופולין ת"א, תמ"מ 1/5.
 • תכנית מתאר מחוזית מפורטת ל"קו האדום" של הרכבת הקלה במטרופולין ת"א, תמ"מ 12/3.
 • תכנית מתאר מחוזית מפורטת ל"קו הסגול" של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב.
 • תכנית מתאר מחוזית לתחנת רכבת קריית אריה.
 • תמ"א 15ב, תכנית מתאר ארצית לשדה תעופה זמני בהרצליה.
 • תכנית מתאר ארצית חלקית למשק המים, התפלה – תמ"א 34ב/2/2.
 • תכנית מתאר ארצית לפיתוח המרחב התת-קרקעי ולמיגון – תמ"א 40.
 • תכנית מתאר ארצית לתקשורת – תמ"א 36.
 • תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38.
 • תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, התפלה – תמ"א 34ב/2.
 • תכנית מתאר ארצית למשק המים, מתקן התפלה לפלסטינאים – תמ"א 34ב/1/2.
 • תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, נחלים וניקוז – תמ"א 34ב/3.
 • תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, איגום והחדרה – תמ"א 34ב/4.
 • תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, מערכות הפקה והולכה של מים – תמ"א 34ב/5.
 • תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל והסעת המונים בגוש דן – תמ"א 23 א'.
 • תכנית מתאר ארצית למתע"ן במטרופולין תל אביב – תמ"א 23א'/4.
 • תכנית מתאר ארצית לדיור מיידי וזמני – תמ"א 33.
 • תכנית מתאר לאזור תעסוקה נועם צומת בית הגדי.
 • תכנית מתאר לבנייה על גגות בתל אביב, תכנית ג'.
 • תכנית ולמ"ב ותכנית מתאר לבסיס אימונים של חטיבת חי"ר באזור ערד.
 • תכנית ולמ"ב ותכנית מתאר לבסיס אימונים של חטיבת חי"ר באזור קציעות.

פרוגרמות, תכניות אב ובדיקות היתכנות

 • תכנית אב אסטרטגית לעיר כפר סבא.
 • תכנית אב מפורטת למחנה חיל אוויר תל נוף.
 • תכנית אב מפורטת למחנה חיל אוויר חצור.
 • תכנית אב לבסיס אימונים של חטיבת חי"ר באזור ערד.
 • תכנית אב לבסיס אימונים של חטיבת חי"ר באזור קציעות.
 • תכנית אב לפריסת אימונים ושטחי אש בדרום הארץ.
 • תוכנית אב לאימונים ושטחי אש בפריסה ארצית.
 • פרוגרמה לבניין עיריית נתניה.
 • פרוגרמה לבניין עיריית ראש העין.
 • פרוגרמה לבניין עיריית קריית אתא.
 • פרוגרמה למוזיאון לרפואה בחולון.
 • פרוגרמה לתכנית אב ל"קריית המודיעין" בנגב.
 • פרוגרמה לתב"ע לפארק תעשיות נ.ע.מ.
 • פרוגרמה לאיתור שטח להרחבת אזור תעשייה מישור רותם.
 • פרוגרמה לאזור תעשייה טורעאן.
 • פרוגרמה לאזור תעשייה מג'ד אלכרום.
 • פרוגרמה לאזור תעשייה ערד.
 • פרוגרמה בית ראש הממשלה, מחנה הקרייה
 • פרוגרמה מפורט (בדה"ת) למתקנים צבאיים שונים.
 • פרוגרמה למרכז ללימודי סביבה בקריית ההדרכה של צה"ל.
 • פרוגרמה לבית סוהר חדש לאסירות, באר שבע.
 • פרוגרמה למתקן הדרכה ומשרדים, משרד ראש הממשלה.
 • פרוגרמה לוליווי תחרות לפארק חולות בדרום חולון.
 • פרוגרמה ללתכנית אב לעיר הבה"דים.
 • פרוגרמה לפארק חולות בדרום חולון.
 • פרוגרמה למבני מנהלה ומורשת במחנה חיל אוויר נבטים.
 • פרוגרמה ופיתוח גישה למתקן אימונים ללוחמה אורבאנית, צאלים.
 • נספח שילוב עירוני תת"ל 72ב' – "הקו החום" (קטע מזרחי) של הרכבת הקלה.
 • נספח שילוב עירוני תת"ל 72א' – "הקו החום" (קטע מערבי) ו"הקו האדום" (קטע דרומי) של הרכבת הקלה.
 • נספח שילוב עירוני לתת"ל 70א' – "הקו הסגול" של הרכבת הקלה.
 • נספח שילוב עירוני לתת"ל 65 – הכפלת מסילת הרכבת לחיפה.
 • איתור שטחים למסופי תח"צ במטרופולין גוש דן.
 • איתור לשדה תעופה בינלאומי משלים.
 • איתור מעבר גבול חדש בין ישראל לירדן.
 • איתור שטח למרכז תרבות חדש בנתניה.
 • איתור, אפיון, תכנית לשטח אימונים, תכנית אב לבסיס אימונים חטיבת גולני, רגבים.
 • איתור, אפיון, תכנית לשטח אימונים, תכנית אב לבסיס אימונים חטיבת צנחנים, שמריה.
 • בדיקת התכנות לאזור תעשייה משותף למועצות אזוריות שדות נגב ומרחבים.
 • בדיקת היתכנות לאיתור מוקדים במרחב גבול הצפון למרכז כפרי.
 • הנחיות להקצאת שטח לשירותי רווחה במסגרת הקצאת שטחי ציבור.
 • ניתוח, בנית מודל ומיפוי לרה-ארגון ואכלוס חדרים, משרד ראש הממשלה.
 • חברה אוביקטיבית להעתקת בח"א 27 לבסיס נבטים.

פרויקט לדוגמא

תוכנית מתאר למועצה אזורית חבל מודיעין

החל מ-2016 נמצאת התכנית מתאר הכוללנית למועצה אזורית חבל מודיעין בעיצומה של עבודה. בתכנית מעורבים לבד מהאדריכלים, גם צוות רב מקצועי המלווה בהנהלת המועצה ותוך תיאום מרבי עם רשויות גובלות ועם גורמי התכנון הרלוונטיים ובראשם וועדה מקומית, וועדה מחוזית, משרד החקלאות, משרד התחבורה, משרד התיירות, רמ"י, קק"ל, רט"ג, רשות כיבוי והצלה, המועצה לשימור אתרים ועוד.

כמו כן נערך תהליך של ידוע הציבור ושיתוף הציבור בהובלת איש מקצוע ייעודי. התכנית מתייחסת למגוון היבטים פיסיים להם השלכות משמעותיות על חיי התושבים והסביבה ועל עתיד המועצה. בין השאר, מתייחסת התכנית לנושאים כמו מגורים, שטחי ציבור, תעסוקה, מסחר, חקלאות, נוף, תיירות, מורשת, סביבה ותשתיות.

צוות התכנית עורך גם תכניות מתאר מקומיות מפורטות ליישובים בתחום המועצה: קיבוץ בארות יצחק ומושב כפר רות, הדורשים כל אחד התייחסות ייחודית הודות למאפייניהם ולצרכיהם השונים. תכניות אלה מצויות נכון להיום בסיום שלב מצב קיים ולקראת בחינת חלופות תכנוניות.